İş Rejimi 09:30-18:30

Üstünlüklərİmİz

Yüksək səvİyyəlİ avadanlıqlarla təchİz olunmuş mətbəx
Cəld loqİstİka xİdmətİ
Tam təbİİ məhsullar
Tədbİrİn keçİrİlməsİ üçün bİz tərəfdən məkan təklİfİ
Zəngİn menyu
Təcrübəlİ gülərüz personal
İşə məsulİyyətlİ və kreatİv yanaşma
Detallara xüsusİ dİqqət